THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản cho HDTECH bằng các tài khoản sau:

✔ TK công ty: Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Tin Học HDTECH

➊ STK:
➋ STK:
➌ STK:
➍ STK:
➎ STK:
➏ STK:

Lưu ý: Trước và sau khi chuyển khoản Quý Khách vui lòng thông báo với bộ phần kế toán HDTECH theo số 088 881 77 76